* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Raport bieżący Nr 51/2006

7 grudzień 2006
Zamiar nabycia akcji własnych w celu umorzenia

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z siedzibą w Lubzinie informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym decyzji o nabyciu akcji własnych w celu umorzenia. Na podstawie oferty sprzedaży złożonej przez jednego z głównych akcjonariuszy Śnieżki – spółki Eko-Świat p. z o.o. – emitent skupi 1 800 000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji serii D po cenie 21 zł za akcję. Łączna kwota przeznaczona na nabycie akcji własnych wyniesie 37 800 000 zł (trzydzieści siedem milionów osiemset tysięcy złotych). O szczegółowych warunkach odkupu akcji zdecyduje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

W ocenie Zarządu planowana transakcja nabycia akcji własnych i ich umorzenia wpłynie korzystnie na wartość spółki dla wszystkich akcjonariuszy.