Raport bieżący Nr 51/2006

Zamiar nabycia akcji własnych w celu umorzenia

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z siedzibą w Lubzinie informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym decyzji o nabyciu akcji własnych w celu umorzenia. Na podstawie oferty sprzedaży złożonej przez jednego z głównych akcjonariuszy Śnieżki – spółki Eko-Świat p. z o.o. – emitent skupi 1 800 000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji serii D po cenie 21 zł za akcję. Łączna kwota przeznaczona na nabycie akcji własnych wyniesie 37 800 000 zł (trzydzieści siedem milionów osiemset tysięcy złotych). O szczegółowych warunkach odkupu akcji zdecyduje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

W ocenie Zarządu planowana transakcja nabycia akcji własnych i ich umorzenia wpłynie korzystnie na wartość spółki dla wszystkich akcjonariuszy.

Oceń ten artykuł:
Średnia ocena: 0,0 - Ilość głosów: 0
Drukuj
Kanał
inspiracyjny
Kanał
korporacyjny