Raport bieżący Nr 5/2007

Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych emitenta

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 26 stycznia 2007 roku informacji o transakcji zbycia akcji imiennych uprzywilejowanych serii B FFiL Śnieżka S.A. 

 

W dniu 26 stycznia 2007 roku Pan Kazimierz Mikrut zbył 100 000 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii B FFiL Śnieżka S.A. na rzecz członków Rady Nadzorczej FFiL Śnieżka S.A. w następujących ilościach:

Pana Jerzego Pater w ilości 33 334 sztuk akcji,

Pana Stanisława Cymbor w ilości 33 333 sztuk akcji,

Pana Stanisława Mikrut w ilości 33 333 sztuk akcji.

Cena sprzedaży wszystkich akcji jest jednakowa i wynosi 21,00 PLN za sztukę.

 

W związku z transakcją Pan Kazimierz Mikrut przekazał informację do Spółki na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zmniejszeniu ogólnej liczby głosów w spółce o ponad 2%.

Przed zbyciem Pan Kazimierz Mikrut posiadał bezpośrednio 125 000 akcji i pośrednio poprzez spółkę Eko-Świat Sp. z o.o. 2 375 000 akcji FFiL Śnieżka S.A. stanowiących łącznie 15,60% udziału w kapitale, dających prawo do 3 000 000 głosów tj. 16,64 % ogólnej liczby głosów. Po zbyciu Pan Kazimierz Mikrut posiada bezpośrednio 25 000 akcji i pośrednio poprzez spółkę Eko-Świat Sp. z o.o. 2 375 000 akcji stanowiących łącznie 14,98% udziału w kapitale, dających prawo do 2 500 000 głosów tj. 13,87 % ogólnej liczby głosów.

 

Jednocześnie Spółka otrzymała zawiadomienia od członków Rady Nadzorczej na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o transakcjach nabycia w/w akcji imiennych uprzywilejowanych serii B:

Pan Jerzy Pater przekazał informację o nabyciu 33 334 akcji, po 21,00 PLN za sztukę,

Pan Stanisław Cymbor przekazał informację o nabyciu 33 333 sztuk akcji, po 21,00 PLN za sztukę,

Pan Stanisław Mikrut przekazał informację o nabyciu 33 333 sztuk akcji po 21,00 PLN za sztukę.

Powyższe akcje nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym.

 

Wartość transakcji przekracza równowartość 5 000 EURO.

Informacja została sporządzona w dniu 26 stycznia 2007 roku w Brzeźnicy.

 

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 

Oceń ten artykuł:
Średnia ocena: 0,0 - Ilość głosów: 0
Drukuj
Kanał
inspiracyjny
Kanał
korporacyjny