* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Raport bieżący Nr 52/2009

6 kwiecień 2009
Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu rocznego

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje, że ulega zmianie termin przekazania skonsolidowanego raportu rocznego za 2008 rok opublikowany w raporcie bieżącym nr 45/2009 z dnia 23 marca 2009 roku. Raport ten zostanie opublikowany w dniu 28 kwietnia 2009 roku jednocześnie z jednostkowym raportem rocznym.