* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Raport bieżący Nr 54/2006

14 grudzień 2006
Asymilacja akcji w KDPW

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym informacji o uchwale Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie asymilacji 273.750 (dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. oznaczonych kodem PLSNZKA00058 z 13.700.000 (trzynaście milionów siedemset tysięcy) akcjami FFiL Śnieżka S.A. oznaczonymi kodem PLSNZKA00033.

Asymilacja akcji nastąpi w dniu 15 grudnia 2006 roku, akcje objęte asymilacją otrzymują kod  PLSNZKA00033.

W związku z tym z dniem 15 grudnia 2006 roku kodem PLSNZKA00033 oznaczonych będzie 13.973.750 (trzynaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji FFiL Śnieżka S.A.

 

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. z dnia 8 grudnia 2006 roku pierwsze notowanie akcji po asymilacji odbędzie się w dniu 15 grudnia 2006 roku.