Raport bieżący Nr 57/2004

Zamiar nabycia obligacji w celu umorzenia

Zarząd FFiL ŚNIEŻKA S.A. z siedzibą w Lubzinie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 7 grudnia 2004 roku podjął decyzję o zamiarze wcześniejszego odkupienia 625 sztuk obligacji zamiennych na akcje FFiL Śnieżka S.A. w celu ich umorzenia. Planowaną datą umorzenia jest 31 styczeń 2005 roku, kwota przeznaczona na odkupienie równa jest wartości nominalnej obligacji tj. 62,5 tys. PLN. Po umorzeniu łączna liczba obligacji wyniesie 18 250 sztuk, a po zamianie na akcje serii C dadzą one prawo do 1 825 000 głosów na walnym zgromadzeniu emitenta. Przyczyną wcześniejszego odkupienia jest niespełnienie przez właściciela obligacji warunków uprawniających do konwersji na akcje.

Oceń ten artykuł:
Średnia ocena: 0,0 - Ilość głosów: 0
Drukuj
Kanał
inspiracyjny
Kanał
korporacyjny