* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Raport bieżący Nr 70/2008

23 grudzień 2008
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 23 grudnia 2008 roku informacji o rezygnacji z dniem 31 grudnia 2008 roku z pełnionej funkcji członka Rady Nadzorczej emitenta Pana Stanisława Wiatra. Pan Stanisław Wiatr złożył jednocześnie rezygnację z pełnienia obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Komitetu Audytu przy Radzie Nadzorczej.