* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Raport bieżący Nr 7/2007

31 styczeń 2007
Terminy publikacji raportów okresowych

Zarząd FFiL ŚNIEŻKA S.A. podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2007 roku:

 

1.   Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:

za IV kwartał 2006 r. – 26 luty 2007 r.

za I kwartał 2007 r. – 09 maja 2007 r.

za II kwartał 2007 r. – 8 sierpnia 2007 r.

za III kwartał 2007 r. – 12 listopada 2007 r.

2. Raport półroczny za I półrocze 2007 r. – 26 września 2007 r.

3.  Raport półroczny skonsolidowany za I półrocze 2007 r. – 25 października 2007 r.

4.  Raport roczny za 2006 r. – 30 kwietnia 2007 r.

5. Raport roczny skonsolidowany za 2006 r. – 25 maja 2007 r