* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Raport bieżący Nr 7/2010

7 maj 2010
Deklaracja wypłaty dywidendy

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o podjęciu w dniu 7 maja 2010 roku decyzji o wysokości deklarowanej dywidendy. Zarząd zaproponował aby dywidenda na jedną akcję z zysku za 2009 rok wyniosła 1,40 zł (słownie: jeden złoty i czterdzieści groszy). Dniem dywidendy będzie dzień 5 lipca 2010 roku, wypłata nastąpi w dniu 19 lipca 2010 roku Ostateczną decyzję o wysokości dywidendy podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.