Raport bieżący Nr 7/2010

Deklaracja wypłaty dywidendy

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o podjęciu w dniu 7 maja 2010 roku decyzji o wysokości deklarowanej dywidendy. Zarząd zaproponował aby dywidenda na jedną akcję z zysku za 2009 rok wyniosła 1,40 zł (słownie: jeden złoty i czterdzieści groszy). Dniem dywidendy będzie dzień 5 lipca 2010 roku, wypłata nastąpi w dniu 19 lipca 2010 roku Ostateczną decyzję o wysokości dywidendy podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

 

Oceń ten artykuł:
Średnia ocena: 0,0 - Ilość głosów: 0
Drukuj
Kanał
inspiracyjny
Kanał
korporacyjny