Raport bieżący Nr 8/2007

Zawiadomienia o transakcjach na papierach wartościowych emitenta

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym zawiadomienia, na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od Pana Kaziemierza Mikruta o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów emitenta.

W wyniku transakcji zbycia akcji FFiL Śnieżka S.A. przez spółkę Eko-Świat Sp. z o.o. (opisanej w raporcie bieżącym nr 6/2007 z dnia 29 stycznia 2007 roku),Pan Kazimierz Mikrut posiada obecnie 600 000 akcji (25 000 akcji bezpośrednio i 575 000 akcji pośrednio poprzez spółkę Eko-Świat Sp. z o.o.) co stanowi 3,74% udziału w kapitale zakładowym i daje prawo do 700 000 głosów tj. 3,88 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

Przed zbyciem Pan Kazimierz Mikrut posiadał bezpośrednio 25 000 akcji i pośrednio poprzez spółkę Eko-Świat Sp. z o.o. 2 375 000 akcji stanowiących łącznie 14,98% udziału w kapitale, dających prawo do 2 500 000 głosów tj. 13,87 % ogólnej liczby głosów.

 

Jednocześnie Spółka otrzymała zawiadomienia, na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, od Członka Rady Nadzorczej FFiL Śnieżka S.A. Pani Marty Mikrut-Grobelny o transakcjach zawartych przez osobę bliską:

1. Transakcja z dnia 26 stycznia 2007 roku – sprzedaż 100 000 akcji serii B FFiL Śnieżka S.A. po 21,00 zł przez Pana Kazimierza Mikruta, przekazana do publicznej wiadomości w raporcie nr 5/2007 w dniu 26 stycznia 2007 roku.

2.  Transakcja z dnia 29 stycznia 2007 roku – sprzedaż 1 800 000 akcji serii D FFiL Śnieżka S.A. po 21,00 zł przez spółkę Eko-Świat Sp. z o.o. przekazana do publicznej wiadomości w raporcie nr 6/2007 w dniu 29 stycznia 2007 roku.

 

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Oceń ten artykuł:
Średnia ocena: 0,0 - Ilość głosów: 0
Drukuj
Kanał
inspiracyjny
Kanał
korporacyjny