* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Raport bieżący Nr 85/2009

27 sierpień 2009
Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego emitenta

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 20 sierpnia 2009 roku w sprawie obniżenia wysokości kapitału zakładowego emitenta.                 

 

Po rejestracji zmiany kapitał zakładowy FFiL Śnieżka S.A. wynosi 13 553 587 zł. Obniżenie wysokości kapitału zakładowego jest następstwem umorzenia 296 413 akcji emitenta.

 

Aktualna struktura kapitału:

 

Akcje imienne serii A: 100 000 sztuk,  liczba głosów: 500 000

Akcje imienne serii B: 400 000 sztuk, liczba głosów: 2 000 000

Akcje serii C: 1 805 000 sztuk, liczba głosów: 1 805 000

Akcje serii D: 7 325 000 sztuk; liczba głosów: 7 325 000

Akcje serii E: 2 100 000 sztuk, liczba głosów: 2 100 000

Akcje serii F: 1 823 587 sztuk, liczba głosów: 1 823 587

 

 

Ogólna liczba głosów po zarejestrowaniu obniżenia kapitału zakładowego wynosi  15 553 587.