* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Raport bieżący Nr 9/2008

7 marzec 2008
Informacja w sprawie zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje, na podstawie § 29 pkt. 3 Regulaminu Giełdy, w związku z wejściem w życie zasad ładu korporacyjnego Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, że na dzień publikacji niniejszego raportu nie jest stosowana następująca Zasada Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW:

Część II Zasada nr 2.

Spółka nie posiada strony internetowej w języku angielskim w zakresie wskazanym w części II pkt 1. - Spółka zamierza utworzyć stronę internetową, na której wszystkie informacje będą dostępne w angielskiej wersji językowej do dnia 1 stycznia 2009 roku.