* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

ŚNIEŻKA DOBRĄ FIRMĄ!!!

15 październik 2002
3 października tego roku w redakcji gazety „Rzeczpospolita” ....

NAGRODA „DOBRA FIRMA 2002”

3 października tego roku w redakcji gazety „Rzeczpospolita” odbyło się wręczenie dyplomów DOBREJ FIRMY 2002. Z rąk Jacka Piechoty- ministra gospodarki, nagrodę odebrało dwudziestu przedstawicieli najbardziej dynamicznych i efektywnych przedsiębiorstw.
Z dumą oświadczamy, że wśród nagrodzonych znalazła się również FF i L Śnieżka S.A. Nagrodę w imieniu całej Firmy odebrał Pan Jerzy Pater- jeden ze współwłaścicieli oraz Pan Janusz Kęsek- Dyrektor Handlowy.
Wszystkie firmy oceniała kapituła, w skład której weszli przedstawiciele PAN
profesor Marek Belka i dr Jan Macieja, dr Bohdan Wyżnikiewicz z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Krzysztof Rybiński- analityk banku BPH PBK, Artur Sierant z Notorii Serwis oraz przedstawiciele redakcji „Rzeczpospolitej”- Krzysztof Bień i Paweł Jabłoński.
Konkurs składał się z trzech etapów. W pierwszym, spośród tysiąca firm, wyłoniono te, które miały dodatnie wyniki finansowe za rok 2001 i poprzedni. W drugim etapie członkowie kapituły oceniali dynamikę wzrostu, wzrost aktywów firmy i jej kapitału, a także wielkość inwestycji i jej poziom zadłużenia. W ten sposób nominowano do nagrody 50 firm. Następnie oceniono osiągnięcia ich osiągnięcia w porównaniu z ich konkurencją oraz pomysły na rozwój i wybrano 20 najlepszych firm.
Jesteśmy dumni z przyznanej nam nagrody. Zrobimy wszystko, by Śnieżka zawsze była kojarzona z DOBRĄ FIRMĄ.