Śniezka Lokomotywą Gospodarki

FFiL Śnieżka S.A. znalazła się w Rankingu Lokomotyw Polskiej Gospodarki

Rok 2009 roku przyniósł Śnieżce uznanie za konsekwentną realizację strategii rozwoju i utrzymanie pozycji lidera wśród najbardziej dynamicznych i najbardziej efektywnych przedsiębiorstw w Polsce. Na dowód tego Śnieżka została uhonorowana wieloma prestiżowymi nagrodami, zajęła wysokie pozycje w rankingach biznesowych. Działania Śnieżki przyniosły jej również tytuł „Lokomotywy Polskiej Gospodarki”. Firma znalazła się na 83 miejscu w rankingu, który w lutym na swych łamach opublikował miesięcznik ekonomiczny Home&Market.

Jak zaznaczyli autorzy raportu oceniający kondycję polskiej gospodarki w minionym roku, „Receptą na wyjście z kryzysu i szansą na rozwój polskiej gospodarki jest konieczność implementacji przez przedsiębiorstwa nowych pomysłów produkcyjnych i stosowania innowacyjnych rozwiązań”.

„Miejsce Śnieżki w rankingu Lokomotyw Polskiej Gospodarki to dla nas kolejny dowód na to, że nasza strategia rozwoju Spółki i Grupy jest skuteczna nawet w tak trudnym dla gospodarki okresie kryzysu” – mówi Magdalena Olszewska, Specjalista ds. PR Śnieżki.   

Głównym kryterium, którym kierowali się twórcy rankingu „Lokomotyw Polskiej Gospodarki”, była wielkość przychodów ze sprzedaży w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2009 roku. W analizowanym okresie przychody netto ze sprzedaży wyniosły 447,5 mln zł. Grupa odnotowała sprzedaż w Polsce na poziomie 305,6 mln. zł, zaś sprzedaż zagraniczna wyniosła 141,9 mln zł (w analogicznym okresie w 2008 roku sprzedaż w Polsce wynosiła 296,4,1 mln zł., zaś na rynkach zagranicznych 139,5 mln zł).
Dynamikę wzrostu osiągnęły również przychody netto ze sprzedaży spółki dominującej, które osiągnęły poziom 353,3 mln zł (w analogicznym okresie roku ubiegłego 338,3 mln zł.). Wyniki te pozwoliły Spółce znaleźć się wśród najbardziej dynamicznie rozwijających się w 2009 roku firm.

Oceń ten artykuł:
Średnia ocena: 0,0 - Ilość głosów: 0
Drukuj
Kanał
inspiracyjny
Kanał
korporacyjny