ŚNIEŻKA Perłą Polskiej Gospodarki

FFiL Śnieżka SA została Perłą Polskiej Gospodarki

Pracownia monitoringu przedsiębiorstw Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN po raz drugi opublikowała na łamach Gazety Giełdy Parkiet listę Pereł Polskiej Gospodarki – najbardziej dynamicznych i najbardziej efektywnych przedsiębiorstw w Polsce. Za perły polskiej gospodarki uznano firmy, których przychody z całokształtu działalności gospodarczej wyniosły w 2003 roku co najmniej 100 mln zł, i które osiągnęły wyznaczoną wartość progową sześciu innych kryteriów jakościowych oraz jednego kryterium ilościowego. Wspomniane kryteria jakościowe to: dynamika przychodów z całokształtu działalności, rentowność obrotu, stopa zwrotu z aktywów i kapitału własnego oraz wydajność pracy. W przypadku „pereł” wartość tych wskaźników musiała sięgać co najmniej 10% średniej wyliczonej dla 585 analizowanych firm. Kryterium ilościowe określało górną granicę wskaźnika ogólnego zadłużenia firmy na poziomie 95%.
Z radością informujemy, że http://www.sniezka.pl/ została ujęta w Rankingu i zajęła bardzo dobrą 33 pozycję wśród dużych pereł polskiej gospodarki (przychody od 100 mln do 1 mld zł). Znalezienie się wśród „pereł” w tak trudnej i zmiennej rzeczywistości gospodarczej świadczy o dużych umiejętnościach dostosowywania się przedsiębiorstwa do nowych wymogów rynkowych, przekładających się na skuteczne działanie.
Jesteśmy dumni z tego, że po rak kolejny ŚNIEŻKA została wysoko oceniona przez niezależnych ekspertów. Dużym wyróżnieniem jest dla nas również fakt, że w prezentowanym Rankingu wyprzedziliśmy wiele znamienitych i uznanych firm. Niniejszym dziękujemy wszystkim, którzy swoją pracą przyczynili się do kolejnego sukcesu ŚNIEŻKI!

Galeria:

678763487.jpg
678763487.jpg
Oceń ten artykuł:
Średnia ocena: 0,0 - Ilość głosów: 0
Drukuj
Kanał
inspiracyjny
Kanał
korporacyjny