Śnieżka planuje skup akcji własnych

Zarząd Śnieżki przekazał informacje dotyczące planowanego wykupu akcji własnych w celu umorzenia. Zgodnie z zapowiedzią łączna liczba nabywanych akcji nie przekroczy 10% wszystkich akcji Spółki tj. 1 385 000 akcji.

 

Na realizację skupu Spółka przeznaczy do 55 mln zł  w ciągu dwóch lat, na które zaplanowany został wykup akcji. Środki przeznaczone na realizację skupu będą pochodzić ze środków własnych Spółki. Ostateczna decyzja w tej sprawie zostanie podjęta na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które zwołano na 17 marca 2008 roku.

 

W opinii Zarządu nabycie akcji własnych i ich późniejsze umorzenie powinno przynieść Akcjonariuszom Spółki wzrost wartości zainwestowanego kapitału w postaci wzrostu wartości rynkowej akcji i wzrostu zysku przypadającego na jedną akcję. W związku z tym Akcjonariusze będą mieli możliwość zrealizowania zysków kapitałowych.

 

Planowany wykup będzie już trzecim wykupem akcji własnych w celu ich umorzenia, jaki realizuje Śnieżka. W roku ubiegłym spółka dwukrotnie nabyła akcje własne w łącznej ilości 2 175 000 przeznaczając na to kwotę 46 mln zł. W roku ubiegłym spółka wypłaciła również rekordową dywidendę, która wyniosła 1 zł na akcję.

 

Niedawno Spółka opublikowała wyniki za rok 2007. Po czterech kwartałach minionego roku zysk netto spółki ukształtował się na poziomie 32,5 mln zł (wzrost o 25,5% w porównaniu do wyniku osiągniętego w roku wcześniejszym 25,9 mln zł). O blisko 15% wzrosły w 2007 roku przychody Spółki dominującej, które wyniosły 367,4 mln zł (w roku 2006 było to 320,7 mln zł).

 

 

***

 

O firmie:
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A., z siedzibą w Lubzinie (woj. podkarpackie),powstała w roku 1984 roku, a pod obecną nazwą funkcjonuje od 1998 roku. Spółka jest drugim pod względem wielkości sprzedaży producentem farb i lakierów w Polsce (18% rynku w ujęciu ilościowym),zaś w segmencie farb emulsyjnych zajmuje pozycję lidera (ex aequo z Polifarbem Cieszyn-Wrocław – od stycznia 2007: SigmaKalon Cieszyn SA). Obecnie zakład zatrudnia ponad 500 osób.
Od początku istnienia firmy jej wartość sprzedaży systematycznie wzrasta W 2007 roku przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosły 473,9 mln zł i były o 15,14% wyższe niż w roku 2006 roku, natomiast przychody ze sprzedaży FFiL ŚNIEŻKA SA osiągnęły poziom 367,4 mln zł i były o 14,56% wyższe w porównaniu do 2006 roku.
Spółka posiada silną pozycję na rynkach Europy Wschodniej, szczególnie na Ukrainie i Białorusi, gdzie posiada swoje zakłady produkcyjne. Produkty Śnieżki obecne są także na rynkach: rumuńskim, rosyjskim, litewskim, mołdawskim, kazachskim i słowackim.
W sierpniu 2006 roku Spółka zawiązała spółkę zależną pod nazwą SNIEZKA ROMANIA S.R.L. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością),której zadaniem jest dystrybucja wyrobów Śnieżki na rynku rumuńskim.
Ceniona zarówno przez partnerów handlowych, jak i konsumentów, Śnieżka, w samym 2007 roku, zdobyła osiem nagród (m.in. Markę Wysokiej Reputacji 2007, Laur Konsumenta 2007 i Super Produkt 2006 miesięcznika „Mam dziecko” za linię Disney). Cztery spośród tych wyróżnień przyznali Firmie konsumenci. Więcej o Firmie pod adresem: www.sniezka.com.

 

Oceń ten artykuł:
Średnia ocena: 0,0 - Ilość głosów: 0
Drukuj
Kanał
inspiracyjny
Kanał
korporacyjny