* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

ŚNIEŻKA po 3 kwartałach

17 listopad 2004
FFiL ŚNIEŻKA SA ogłosiła wyniki po 3 kwartałach 2004 roku.

Dnia 16.11.2004r. FFiL ŚNIEŻKA SA wspólnie ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych zorganizowała audiokonferencję z Prezesem Zarządu ŚNIEŻKI Panem Piotrem Mikrutem oraz Panem Witoldem Waśko –Członkiem Zarządu Spółki.

Podczas prezentacji, która odbyła się na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, przedstawiciele ŚNIEŻKI zaprezentowali swoje dokonania za III kwartały 2004 roku oraz plany na przyszłość. Obok kilkudziesięciu osób, którzy osobiście przybyli na salę notowań GPW, w spotkaniu wzięło udział ponad stu inwestorów indywidualnych, którzy poprzez łącza elektroniczne wysłuchali prezentacji, a następnie zadawali pytania przedstawicielom Spółki.

Po prezentacji odbyła się dyskusja p.t.„Świat po PKO BP - Rynek Giełdowy i Walutowy do końca roku", w której udział wzięli znani analitycy: Richard Mbewe (WGI) oraz Grzegorz Zalewski (AIS).

Więcej informacji o wynikach Spółki na stronie www.inwestor.sniezka.pl