Śnieżka – podsumowanie ZWZA

19 czerwca 2008 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FFiL Śnieżka SA. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami podjęto uchwałę o podziale zysku netto za 2007 rok. Zadecydowano, że dywidenda na jedną akcję wyniesie 1,10 zł, tj. o 10% więcej niż w roku ubiegłym. Łącznie na dywidendę Spółka przeznaczy kwotę 15 235 000 zł, co stanowi ponad 47% zysku netto, który w 2007 roku ukształtował się na poziomie 32 112 058,62 zł. Dniem dywidendy ustalono 31 lipca 2008 roku, zaś wypłata dywidendy nastąpi w dniu 14 sierpnia 2008 roku.

 

Zarząd Spółki przedłożył sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowe za 2007 rok, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą.
Jednym z punktów porządku obrad był wybór składu Rady Nadzorczej piątej kadencji, w której znaleźli się: Pan Jerzy Pater, Pan Stanisław Cymbor, Pan Stanisław Mikrut, Pan Stanisław Wiatr, Pan Jakub Bentke oraz Pan Zbigniew Łapiński. Wszystkie powołane osoby wchodziły w skład Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji.

 

FFiL Śnieżka SA, jeden z wiodących producentów na polskim rynku farb i lakierów, realizuje swoją strategię rozwoju. Spółka systematycznie umacnia swoją pozycję na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, rozwija zaplecze technologiczne i logistyczne, jak również wzbogaca swój asortyment wyrobów. Niedawno Spółka rozpoczęła prace nad uruchomieniem produkcji w Rumunii. Aktualnie Śnieżka posiada tam spółkę dystrybucyjną. Będzie to czwarta fabryka Śnieżki poza granicami kraju (obok zakładów w Jaworowie i Wistowej na Ukrainie oraz Mińsku na Białorusi).  

 


****

O firmie:
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A., z siedzibą w Lubzinie (woj. podkarpackie),powstała w roku 1984 roku,a pod obecną nazwą funkcjonuje od 1998 roku. Spółka jest drugim pod względem wielkości sprzedaży producentem farb i lakierów w Polsce (18% rynku w ujęciu ilościowym),zaś w segmencie farb emulsyjnych zajmuje pozycję lidera (ex aequo z Polifarbem Cieszyn-Wrocław – od stycznia 2007: SigmaKalon Cieszyn SA). Obecnie zakład zatrudnia ponad 500 osób.
Od początku istnienia firmy jej wartość sprzedaży systematycznie wzrasta W 2007 roku przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosły 473,9 mln zł i były o 15,14% wyższe niż w roku 2006 roku, natomiast przychody ze sprzedaży FFiL ŚNIEŻKA SA osiągnęły poziom 367,4 mln zł i były o 14,56% wyższe w porównaniu do 2006 roku.Spółka posiada silną pozycję na rynkach Europy Wschodniej, szczególnie na Ukrainie i Białorusi, gdzie posiada swoje zakłady produkcyjne. Produkty Śnieżki obecne są także na rynkach: rumuńskim, rosyjskim, litewskim, mołdawskim, kazachskim i słowackim.
W sierpniu 2006 roku Spółka zawiązała spółkę zależną pod nazwą SNIEZKA ROMANIA S.R.L. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością),której zadaniem jest dystrybucja wyrobów Śnieżki na rynku rumuńskim.
Ceniona zarówno przez partnerów handlowych, jak i konsumentów, Śnieżka, w samym 2007 roku, zdobyła osiem nagród (m.in. Markę Wysokiej Reputacji 2007, Laur Konsumenta 2007 i Super Produkt 2006 miesięcznika „Mam dziecko” za linię Disney). Cztery spośród tych wyróżnień przyznali Firmie konsumenci. Więcej o Firmie pod adresem: www.sniezka.com.

 

Oceń ten artykuł:
Średnia ocena: 0,0 - Ilość głosów: 0
Drukuj
Kanał
inspiracyjny
Kanał
korporacyjny