ŚNIEŻKA – PONOWNIE MARKĄ WYSOKIEJ REPUTACJI

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. po raz drugi uhonorowana została tytułem Marki Wysokiej Reputacji. Podobnie, jak w roku poprzednim, Śnieżka znalazła się w kategorii „Dom i Biuro”, w której zdobyła cztery na pięć możliwych gwiazdek.

 

Biorący udział w badaniu PremiumBrand 2008 konsumenci oraz przedstawiciele biznesu ocenili Śnieżkę pod kątem: zaufania i referencji dla marki, informacji w mediach, społecznego zaangażowania marki oraz postrzegania firmy jako pracodawcy. Dodatkowo, menadżerowie docenili reputację Śnieżki jako partnera biznesowego.  


PremiumBrand jest innowacyjnym i jedynym na polskim rynku badaniem reputacji polskich marek. Badanie przeprowadzone zostało na reprezentatywnej próbie Polaków oraz wśród przedstawicieli biznesu. Objęło dwie grupy marek: marki konsumenckie i marki biznesowe. Sondę przeprowadził renomowany instytut badawczy TNS OBOP, wyniki audytowała firma KPMG. Za realizację projektu od strony merytorycznej (metodologia, narzędzia, analizy) odpowiadał Dom Badawczy Maison.

 

 

****


O firmie:
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z siedzibą w Lubzinie (woj. podkarpackie),powstała w roku 1984 roku,a pod obecną nazwą funkcjonuje od 1998 roku. Spółka jest drugim pod względem wielkości sprzedaży producentem farb i lakierów w Polsce (18% rynku w ujęciu ilościowym),zaś w segmencie farb emulsyjnych zajmuje pozycję lidera (ex aequo z Polifarbem Cieszyn-Wrocław – od stycznia 2007: SigmaKalon Cieszyn SA). Obecnie zakład zatrudnia ponad 500 osób.
Od początku istnienia firmy jej wartość sprzedaży systematycznie wzrasta W 2007 roku przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosły 473,9 mln zł i były o 15,14% wyższe niż w roku 2006 roku, natomiast przychody ze sprzedaży FFiL ŚNIEŻKA SA osiągnęły poziom 367,4 mln zł i były o 14,56% wyższe w porównaniu do 2006 roku.Spółka posiada silną pozycję na rynkach Europy Wschodniej, szczególnie na Ukrainie i Białorusi, gdzie posiada swoje zakłady produkcyjne. Produkty Śnieżki obecne są także na rynkach: rumuńskim, rosyjskim, litewskim, mołdawskim, kazachskim i słowackim.
W sierpniu 2006 roku Spółka zawiązała spółkę zależną pod nazwą SNIEZKA ROMANIA S.R.L. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością),której zadaniem jest dystrybucja wyrobów Śnieżki na rynku rumuńskim.
Ceniona zarówno przez partnerów handlowych, jak i konsumentów, Śnieżka, w samym 2007 roku, zdobyła osiem nagród (m.in. Markę Wysokiej Reputacji 2007, Laur Konsumenta 2007 i Super Produkt 2006 miesięcznika „Mam dziecko” za linię Disney). Cztery spośród tych wyróżnień przyznali Firmie konsumenci. Więcej o Firmie pod adresem: www.sniezka.com.

Oceń ten artykuł:
Średnia ocena: 0,0 - Ilość głosów: 0
Drukuj
Kanał
inspiracyjny
Kanał
korporacyjny