* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Śnieżka publikuje wyniki za I kwartał 2012 roku

15 maj 2012
FFiL Śnieżka S.A. opublikowała wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku. W tym okresie Grupa odnotowała przychody na poziomie 107,4 mln zł. Wynik ten oznacza wzrost o 2,8% w porównaniu do analogicznego okresu 2011 roku.

FFiL Śnieżka S.A. opublikowała wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku. W tym okresie Grupa odnotowała przychody na poziomie 107,4 mln zł. Wynik ten oznacza wzrost o 2,8% w porównaniu do analogicznego  okresu 2011 roku.

W I kwartale 2012 roku zysk operacyjny Grupy Kapitałowej, w której skład wchodzi: FFiL Śnieżka S.A., Hadrokor, Śnieżka Ukraina i Śnieżka Bel-Pol, osiągnął wartość 8,1 mln zł, zaś zysk netto 7,2 mln zł. Marża zysku operacyjnego wyniosła 7,5%. Oznacza to wzrost w porównaniu z wynikami uzyskanymi w I kwartale 2011 roku, kiedy to zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 6,1 mln zł, zysk netto był równy 4,7 mln zł, a marża zysku wyniosła 5,8%.

- Głównymi czynnikami mającymi wpływ na osiągnięte przez nas w I kwartale 2012 roku wyniki były utrzymujące się wysokie ceny surowców, umocnienie się kursu złotego oraz wzrost sprzedaży w Polsce i na Ukrainie – tłumaczy Piotr Mikrut, Prezes Zarządu FFiL Śnieżka S.A.Nasza sprzedaż w Polsce  w tym okresie wyniosła 68,9 mln zł i była o 4,7% wyższa niż sprzedaż w I kwartale 2011 roku, która ukształtowała się wówczas na poziomie 65,8 mln zł – dodaje Piotr Mikrut.

Istotnym obszarem sprzedaży Grupy są rynki zagraniczne. Wzrost sprzedaży grupa zanotowała na Ukrainie i w Rosji. Rynkiem zagranicznym, na którym odnotowano spadek sprzedaży w I kwartale 2012 był rynek białoruski, co było wynikiem  głębokiego kryzysu walutowego w 2011 roku i gwałtowną dewaluacją białoruskiego rubla.

Perspektywy rozwoju Grupy na rok 2012 kształtują się optymistycznie. Planowane jest zwiększenie nakładów na inwestycje, dalsze rozbudowywanie oferty oraz wzrost nakładów na rozwój sieci sprzedaży detalicznej.