Śnieżka publikuje wyniki za I kwartał 2012 roku

FFiL Śnieżka S.A. opublikowała wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku. W tym okresie Grupa odnotowała przychody na poziomie 107,4 mln zł. Wynik ten oznacza wzrost o 2,8% w porównaniu do analogicznego okresu 2011 roku.

FFiL Śnieżka S.A. opublikowała wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku. W tym okresie Grupa odnotowała przychody na poziomie 107,4 mln zł. Wynik ten oznacza wzrost o 2,8% w porównaniu do analogicznego  okresu 2011 roku.

W I kwartale 2012 roku zysk operacyjny Grupy Kapitałowej, w której skład wchodzi: FFiL Śnieżka S.A., Hadrokor, Śnieżka Ukraina i Śnieżka Bel-Pol, osiągnął wartość 8,1 mln zł, zaś zysk netto 7,2 mln zł. Marża zysku operacyjnego wyniosła 7,5%. Oznacza to wzrost w porównaniu z wynikami uzyskanymi w I kwartale 2011 roku, kiedy to zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 6,1 mln zł, zysk netto był równy 4,7 mln zł, a marża zysku wyniosła 5,8%.

- Głównymi czynnikami mającymi wpływ na osiągnięte przez nas w I kwartale 2012 roku wyniki były utrzymujące się wysokie ceny surowców, umocnienie się kursu złotego oraz wzrost sprzedaży w Polsce i na Ukrainie – tłumaczy Piotr Mikrut, Prezes Zarządu FFiL Śnieżka S.A.Nasza sprzedaż w Polsce  w tym okresie wyniosła 68,9 mln zł i była o 4,7% wyższa niż sprzedaż w I kwartale 2011 roku, która ukształtowała się wówczas na poziomie 65,8 mln zł – dodaje Piotr Mikrut.

Istotnym obszarem sprzedaży Grupy są rynki zagraniczne. Wzrost sprzedaży grupa zanotowała na Ukrainie i w Rosji. Rynkiem zagranicznym, na którym odnotowano spadek sprzedaży w I kwartale 2012 był rynek białoruski, co było wynikiem  głębokiego kryzysu walutowego w 2011 roku i gwałtowną dewaluacją białoruskiego rubla.

Perspektywy rozwoju Grupy na rok 2012 kształtują się optymistycznie. Planowane jest zwiększenie nakładów na inwestycje, dalsze rozbudowywanie oferty oraz wzrost nakładów na rozwój sieci sprzedaży detalicznej.
 

Oceń ten artykuł:
Średnia ocena: 0,0 - Ilość głosów: 0
Drukuj
Kanał
inspiracyjny
Kanał
korporacyjny