Śnieżka rośnie w drugim kwartale

Wyniki za II kwartał 2008

FFiL Śnieżka SA opublikowała skonsolidowany raport za drugi kwartał 2008 roku. Zysk netto Grupy Śnieżka SA po sześciu miesiącach br. ukształtował się na poziomie 19,8 mln zł, co w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, kiedy wyniósł on 16,9 mln zł, oznacza wzrost o 17,2%.

 

Przychody Grupy w układzie narastającym osiągnęły poziom 264,6 mln zł (240,2 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego). Zysk operacyjny wyniósł 27,3 mln zł, co dało marżę zysku operacyjnego na poziomie 10,3%. Spółka dominująca odnotowała wzrost sprzedaży o 8,1%, uzyskując w pierwszym półroczu przychody 205,8 mln zł. Zysk operacyjny spółki dominującej wzrósł o 13,5% i wyniósł 21,9 mln zł (w analogicznym okresie 2007 roku było to 19,3 mln zł). Zysk netto spółki dominującej wyniósł 20,1 mln zł.

 

Jednocześnie zarząd Spółki poinformował o podjęciu decyzji o rozpoczęciu skupu akcji własnych w celu umorzenia. Na realizację skupu Spółka przeznaczy do 55 mln zł  w ciągu dwóch lat, na które zaplanowany został wykup akcji. Środki przeznaczone na realizację skupu będą pochodzić ze środków własnych Spółki.

 

Spółka - realizując strategię rozwoju - kładzie szczególny nacisk na obecność w takich krajach, jak Ukraina, Białoruś i Rumunia. Na tych rynkach Śnieżka umacnia swoją pozycję: na Ukrainie Śnieżka ma 29%-owy udział w rynku farb wodorozcieńczalnych. W I półroczu 2008 roku  produkcja Śnieżki w tym kraju wzrosła o 32%, zaś eksport był o 28% większy. Szacunkowy udział spółki w rynku białoruskim to 15%.


Spółka wzmocniła także obecność na rynku rumuńskim. Trwają prace zmierzające do uruchomienia własnej produkcji na rumuńskim rynku.

Drugi kwartał przyniósł Spółce kolejne wyróżnienia. Firma Śnieżka została uznana za jedno z największych i najbardziej wartościowych przedsiębiorstw i zajęła wysokie 29 miejsce, wśród firm z sektora Przemysł i budownictwo, w rankingu gazety Giełdy Parkiet „Perły Polskiej Giełdy”.  Firma znalazła się również w zestawieniu Najbardziej Dynamicznych Małych i Średnich Przedsiębiorstw opublikowanym przez Gazetę Finansową. W czerwcu – już po raz trzeci - Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. uhonorowana została prestiżowym tytułem Marki Wysokiej Reputacji.


****
O firmie:
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A., z siedzibą w Lubzinie (woj. podkarpackie),powstała w roku 1984 roku, a pod obecną nazwą funkcjonuje od 1998 roku. Spółka jest drugim pod względem wielkości sprzedaży producentem farb i lakierów w Polsce (18% rynku w ujęciu ilościowym),zaś w segmencie farb emulsyjnych zajmuje pozycję lidera (ex aequo z Polifarbem Cieszyn-Wrocław – od stycznia 2007: SigmaKalon Cieszyn SA). Obecnie zakład zatrudnia ponad 500 osób.


Od początku istnienia firmy jej wartość sprzedaży systematycznie wzrasta W 2007 roku przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosły 473,9 mln zł i były o 15,14% wyższe niż w roku 2006 roku, natomiast przychody ze sprzedaży FFiL ŚNIEŻKA SA osiągnęły poziom 367,4 mln zł i były o 14,56% wyższe w porównaniu do 2006 roku.

Spółka posiada silną pozycję na rynkach Europy Wschodniej, szczególnie na Ukrainie i Białorusi, gdzie posiada swoje zakłady produkcyjne. Produkty Śnieżki obecne są także na rynkach: rumuńskim, rosyjskim, litewskim, mołdawskim, kazachskim i słowackim. W sierpniu 2006 roku Spółka zawiązała spółkę zależną pod nazwą SNIEZKA ROMANIA S.R.L. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością),której zadaniem jest dystrybucja wyrobów Śnieżki na rynku rumuńskim.
Więcej o Firmie pod adresem: www.sniezka.com.

 

Oceń ten artykuł:
Średnia ocena: 0,0 - Ilość głosów: 0
Drukuj
Kanał
inspiracyjny
Kanał
korporacyjny