ŚNIEŻKA – UDANY III KWARTAŁ

FFiL Śnieżka SA opublikowała skonsolidowany raport za trzeci kwartał 2006 roku. Zysk netto Grupy Śnieżka po trzech kwartałach wyniósł 28,01 mln zł i jest większy o prawie 12% od wyniku netto odnotowanego w analogicznym okresie roku ubiegłego (25,01 mln).

Przychody ze sprzedaży Grupy Śnieżka ukształtowały się na poziomie 338,4 mln zł, podczas gdy w trzech pierwszych kwartałach roku ubiegłego wynosiły 316,9 mln zł. Grupa Śnieżka odnotowała także wzrost zysku z działalności operacyjnej – wyniósł on 39,8 mln zł, co oznacza dynamikę 106,4% (zysk operacyjny po trzech kwartałach roku 2005 wynosił 37,45 mln zł). Marża zysku operacyjnego Grupy wyniosła 11,78%.

 

Założona przez nas strategia rozwoju firmy oraz zaangażowanie w konsekwentną realizację planów, przyczyniły się do osiągnięcia stabilnej sytuacji finansowej Spółki - mówi Witold Waśko, Wiceprezes Zarządu FFiL ŚNIEŻKA S.A. Dzięki temu istnieją realne perspektywy dalszego rozwoju Firmy. Po osiągnięciu wiodącej pozycji na rynku polskim, systematycznie zwiększamy udziały na rynkach środkowo-europejskich. Naszym celem jest systematyczny wzrost sprzedaży oraz osiągnięcie w najbliższej przyszłości pozycji lidera na rynkach naszych sąsiadów – dodaje Witold Waśko.

 

 
Oceń ten artykuł:
Średnia ocena: 0,0 - Ilość głosów: 0
Drukuj
Kanał
inspiracyjny
Kanał
korporacyjny