* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

ŚNIEŻKA – UDANY III KWARTAŁ

14 listopad 2006
FFiL Śnieżka SA opublikowała skonsolidowany raport za trzeci kwartał 2006 roku. Zysk netto Grupy Śnieżka po trzech kwartałach wyniósł 28,01 mln zł i jest większy o prawie 12% od wyniku netto odnotowanego w analogicznym okresie roku ubiegłego (25,01 mln).

Przychody ze sprzedaży Grupy Śnieżka ukształtowały się na poziomie 338,4 mln zł, podczas gdy w trzech pierwszych kwartałach roku ubiegłego wynosiły 316,9 mln zł. Grupa Śnieżka odnotowała także wzrost zysku z działalności operacyjnej – wyniósł on 39,8 mln zł, co oznacza dynamikę 106,4% (zysk operacyjny po trzech kwartałach roku 2005 wynosił 37,45 mln zł). Marża zysku operacyjnego Grupy wyniosła 11,78%.

 

Założona przez nas strategia rozwoju firmy oraz zaangażowanie w konsekwentną realizację planów, przyczyniły się do osiągnięcia stabilnej sytuacji finansowej Spółki - mówi Witold Waśko, Wiceprezes Zarządu FFiL ŚNIEŻKA S.A. Dzięki temu istnieją realne perspektywy dalszego rozwoju Firmy. Po osiągnięciu wiodącej pozycji na rynku polskim, systematycznie zwiększamy udziały na rynkach środkowo-europejskich. Naszym celem jest systematyczny wzrost sprzedaży oraz osiągnięcie w najbliższej przyszłości pozycji lidera na rynkach naszych sąsiadów – dodaje Witold Waśko.