Śnieżka – wyższa dywidenda

Relacja z obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL Śnieżka SA

21 czerwca 2010 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FFiL Śnieżka SA. Podczas obrad podjęto uchwałę o podziale zysku netto za 2009 rok. Zadecydowano, że dywidenda na jedną akcję wyniesie 1,60 zł, tj. o ponad 18,5% więcej niż w roku ubiegłym. Łącznie na dywidendę Spółka przeznaczy kwotę 21 685 739,20 zł. Stanowi to prawie 59% zysku netto Spółki, który w 2010 roku ukształtował się na poziomie 36 793 356,27 zł. Dniem dywidendy ustalono 5 lipca 2010 roku, zaś wypłata dywidendy nastąpi w dniu 19 lipca 2010 roku.

Zarząd Spółki przedłożył sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowe za 2009 rok, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą.

Ponadto ZWZA przyjęło zmiany w statucie umożliwiające uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz zwiększyło skład rady nadzorczej do 6 osób.

 

Oceń ten artykuł:
Średnia ocena: 0,0 - Ilość głosów: 0
Drukuj
Kanał
inspiracyjny
Kanał
korporacyjny