* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

ŚNIEŻKA ZAROBIŁA 13 MILIONÓW

11 sierpień 2006
FFiL Śnieżka SA opublikowała skonsolidowany raport za drugi kwartał 2006 roku. Zysk netto Grupy Śnieżka po sześciu miesiącach wyniósł 13 mln zł i jest większy o prawie 33% od wyniku netto po dwóch kwartałach roku ubiegłego, kiedy ukształtował się na poziomie 9,8 mln zł.

Przychody ze sprzedaży Grupy Śnieżka wyniosły 199,3 mln zł, co oznacza wzrost o 8% w stosunku do analogicznego okresu roku wcześniejszego (184,5 mln zł). Grupa Śnieżka odnotowała także znaczny wzrost zysku na działalności operacyjnej – wyniósł on 19,7 mln zł, co oznacza dynamikę 115,2% (zysk operacyjny po dwóch kwartałach roku 2005 wynosił 17,1 mln zł). Marża zysku operacyjnego Grupy wyniosła  9,9%.

Po raz kolejny przekonujemy się o skuteczności przyjętej przez nas strategii rozwoju Śnieżki - mówi Piotr Mikrut, Prezes Zarządu FFiL ŚNIEŻKA S.A. Jednym z jej elementów są prowadzone przez nas na szeroką skalę działania marketingowe owocujące wzrostem świadomości marki oraz sukcesywnym ulepszaniem jej wizerunku, co przekłada się na coraz lepszą sprzedaż naszych wyrobów - dodaje. Bardzo dobrze wygląda również eksport Spółki. Tradycyjnie najlepiej nasze produkty sprzedawały się na Ukrainie i Białorusi – mówi Mikrut. O sprzedaż w tych krajach jesteśmy zupełnie spokojni. Nasze szacunki co do rozwoju tych rynków potwierdzają oficjalne źródła. Jak przewiduje ukraiński urząd statystyczny, w tym roku ukraiński rynek farb i lakierów powiększy się o ok. 10 proc, ukraiński miesięcznik „Biznes” mówi nawet o 15%-owym wzroście – podaje Piotr Mikrut.  
Uzyskane po dwóch kwartałach wyniki w pełni nas satysfakcjonują – mówi Piotr Mikrut. Przed nami trzeci – najlepszy dla branży farbiarskiej – kwartał roku. Jesteśmy przekonani, że przedstawiając Państwu wyniki po trzech kwartałach, będziemy mogli pochwalić się kolejnymi wzrostami – mówi Piotr Mikrut. Tym samym podtrzymujemy prognozy zapowiadające ponad 10%-owy wzrost przychodów ze sprzedaży oraz zysku netto.