ŚNIEŻKA ZAROBIŁA 13 MILIONÓW

FFiL Śnieżka SA opublikowała skonsolidowany raport za drugi kwartał 2006 roku. Zysk netto Grupy Śnieżka po sześciu miesiącach wyniósł 13 mln zł i jest większy o prawie 33% od wyniku netto po dwóch kwartałach roku ubiegłego, kiedy ukształtował się na poziomie 9,8 mln zł.

Przychody ze sprzedaży Grupy Śnieżka wyniosły 199,3 mln zł, co oznacza wzrost o 8% w stosunku do analogicznego okresu roku wcześniejszego (184,5 mln zł). Grupa Śnieżka odnotowała także znaczny wzrost zysku na działalności operacyjnej – wyniósł on 19,7 mln zł, co oznacza dynamikę 115,2% (zysk operacyjny po dwóch kwartałach roku 2005 wynosił 17,1 mln zł). Marża zysku operacyjnego Grupy wyniosła  9,9%.

Po raz kolejny przekonujemy się o skuteczności przyjętej przez nas strategii rozwoju Śnieżki - mówi Piotr Mikrut, Prezes Zarządu FFiL ŚNIEŻKA S.A. Jednym z jej elementów są prowadzone przez nas na szeroką skalę działania marketingowe owocujące wzrostem świadomości marki oraz sukcesywnym ulepszaniem jej wizerunku, co przekłada się na coraz lepszą sprzedaż naszych wyrobów - dodaje. Bardzo dobrze wygląda również eksport Spółki. Tradycyjnie najlepiej nasze produkty sprzedawały się na Ukrainie i Białorusi – mówi Mikrut. O sprzedaż w tych krajach jesteśmy zupełnie spokojni. Nasze szacunki co do rozwoju tych rynków potwierdzają oficjalne źródła. Jak przewiduje ukraiński urząd statystyczny, w tym roku ukraiński rynek farb i lakierów powiększy się o ok. 10 proc, ukraiński miesięcznik „Biznes” mówi nawet o 15%-owym wzroście – podaje Piotr Mikrut.  
Uzyskane po dwóch kwartałach wyniki w pełni nas satysfakcjonują – mówi Piotr Mikrut. Przed nami trzeci – najlepszy dla branży farbiarskiej – kwartał roku. Jesteśmy przekonani, że przedstawiając Państwu wyniki po trzech kwartałach, będziemy mogli pochwalić się kolejnymi wzrostami – mówi Piotr Mikrut. Tym samym podtrzymujemy prognozy zapowiadające ponad 10%-owy wzrost przychodów ze sprzedaży oraz zysku netto.

Oceń ten artykuł:
Średnia ocena: 0,0 - Ilość głosów: 0
Drukuj
Kanał
inspiracyjny
Kanał
korporacyjny