* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Śnieżka-Ukraina pracodawcą roku!

11 styczeń 2007
Śnieżka-Ukraina pracodawcą roku!
Z radością informujemy, że Śnieżka-Ukraina Sp.z o.o. – spółka zależna FFiL Śnieżka S.A. - została najlepszym pracodawcom roku 2006 w swoim regionie!

Z radością informujemy, że Śnieżka-Ukraina Sp.z o.o. – spółka zależna FFiL Śnieżka S.A. - została najlepszym pracodawcą roku 2006 w swoim regionie!

W przeddzień 2007 roku Aleksandr Gołod - Dyrektor Generalny Spółki, otrzymał List Gratulacyjny Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej oraz Medal Zwycięzcy w Ogólnoukraińskim Konkursie na „Najlepszego Pracodawcę Roku” wśród przedsiębiorców Lwowszczyzny. Od początku realizacji projektu przedsiębiorstwo z Jaworowa stworzyło 173 miejsca pracy i zainwestowało kwotę prawie 5 mln dolarów USA, a do budżetów wszystkich szczebli wpłaciło 26,63 mln UAH.

 

Na zdjęciu: Dyrektor Generalny Śnieżka-Ukraina Sp. z o.o. Aleksander Gołot odbierający nagrodę dla najlepszego pracodawcy.