* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Śnieżka–Ukraina-Producent Roku na Ukrainie!

5 styczeń 2007
Śnieżka–Ukraina-Producent Roku na Ukrainie!
Śnieżka–Ukraina” zwyciężyła w przeprowadzonym na Ukrainie Międzynarodowym Festiwalu-Konkursie „Wybór Roku” w kategorii: Producent roku branży farb i lakierów.

„Śnieżka–Ukraina” Sp. z o.o. - spółka zależna FFiL Śnieżka S.A. - zwyciężyła w przeprowadzonym na Ukrainie Międzynarodowym Festiwalu-Konkursie „Wybór Roku” w kategorii: Producent roku branży farb i lakierów. Festiwal-Konkurs “Wybór Roku” to pierwszy na Ukrainie konkurs promujący towary i usługi, którego wyniki potwierdza audyt międzynarodowy.

Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku Konkurs objął 3 etapy. W pierwszym etapie nastąpiło wyłonienie zwycięzców poprzez wybór najlepszych towarów na rynku. Procedura wyboru jest złożona i opiera się na następujących działaniach: badania marketingowe rynku pod kątem zalet konsumenckich poszczególnych produktów, ankietowanie ekspertów oceniających jakość produktów, zebranie opinii przedstawicieli agencji reklamowych, ocena marki handlowej przez członków Wysokiego Jury i Komitetu Organizacyjnego Festiwalu–Konkursu. Drugi etap to Międzynarodowa Konferencja na temat “Promocji  towarów i usług markowych na rynku ukraińskim”. Trzeci etap objął uroczystą ceremonię wyróżnienia zwycięzców  Festiwalu-Konkursu „Wybór Roku”, która odbyła się w Pałacu Narodowym „Ukraina”. Podczas wspomnianej uroczystości „Śnieżka – Ukraina” Sp. z o.o. została nagrodzona honorowym medalem, będącym ogólnonarodowym znakiem jakości  trzeciego tysiąclecia.

 

Na zdjęciu: Dyrektor Generalny Śnieżka-Ukraina Sp.o.o. Aleksander Gołot z przyznanym wyróżnieniem