Wyniki Śnieżki w pierwszym kwartale 2011 roku

FFiL Śnieżka SA opublikowała skonsolidowany raport za pierwszy kwartał 2011 roku

FFiL Śnieżka SA opublikowała skonsolidowany raport za pierwszy kwartał 2011 roku

W pierwszym kwartale 2011 roku Grupa Kapitałowa osiągnęła zysk netto na poziomie 4,7 mln zł. Skonsolidowany zysk operacyjny wyniósł 6,1 mln zł. Przychody netto Grupy Kapitałowej ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły 104,5 mln złotych.

W pierwszym kwartale 2011 roku przychody Spółki dominującej, osiągnęły poziom 81,4 mln zł. Zysk netto spółki dominującej po pierwszym kwartale wyniósł 5,9 mln zł.

Rynki zagraniczne takie jak: ukraiński, czy białoruski odnotowują stabilizację gospodarczą, co pozwala Śnieżce osiągać stopniowy rozwój i systematyczny wzrost sprzedaży w tych regionach.
W porównaniu z 2010 rokiem na Ukrainie sprzedaż wzrosła o 16,5% zaś na Białorusi aż o 24,8%.
Śnieżka odnotowała również znaczny wzrost sprzedaży eksportowej na rynkach mołdawskim
i rosyjskim: odpowiednio o 16% i 39%.

Strategia rozwoju FFiL Śnieżka polega w głównej mierze na inwestowaniu w nowoczesne technologie oraz produkty. Spółka systematycznie rozwija i udoskonala ofertę, wprowadza nowe marki, takie jak: VIDARON, FOVEO TECH, czy BESTON, jednocześnie zwiększając sprzedaż w sieciach marketów w Polsce oraz rozwija sektor sprzedaży farb przemysłowych.

Zarząd Spółki zarekomendował wypłatę dywidendy za 2010 rok w wysokości 1,70 zł na akcję. W ubiegłym roku było to 1,60 zł na akcję. Ostateczną decyzję dotyczącą wysokości dywidendy podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane 17.06.2011.

Oceń ten artykuł:
Średnia ocena: 0,0 - Ilość głosów: 0
Drukuj
Kanał
inspiracyjny
Kanał
korporacyjny