Wyniki Śnieżki za 2009 rok

ŚNIEŻKA opublikowała jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie z działalności za rok 2009

W roku 2009 Śnieżka utrzymała dobrą dynamikę sprzedaży i osiągnęła dobre wyniki finansowe. Przychody netto ze sprzedaży Grupy ukształtowały się na poziomie 526,2  mln zł, zysk na działalności operacyjnej wyniósł 61,5 mln zł, zaś zysk netto 42,5 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 16%.

Przychody netto ze sprzedaży Spółki matki wzrosły w porównaniu do roku 2008 o 3,2%
i ukształtowały się na poziomie 411,9 mln zł, zysk operacyjny wyniósł 41,3 mln zł, zaś zysk netto 36,8 mln zł.

Zadowalające są również rezultaty działalności zagranicznej, ponieważ porównywalna sprzedaż osiągnięta została przy równoczesnych dużych spadkach poszczególnych rynków. Największą dynamikę Śnieżka odnotowała w sprzedaży na rynku białoruskim, wyniosła ona blisko 112%.

W minionym roku Śnieżka konsekwentnie realizowała strategię marketingową, której ważnym elementem jest ciągłe udoskonalanie oferty. Stosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, takich jak TeflonŇ surface protector czy nanotechnologia, pozwala Spółce oferować produkty wysokiej jakości, przyczyniając się do zwiększania ich konkurencyjności.

Ponadto Śnieżka podjęła decyzję o zmianie w strukturze ilościowej marek Spółki. Rozpoczęto prace prowadzące do wprowadzenia nowych grup produktów, oferowanych pod indywidualnymi markami. Jest to długoterminowa strategia budowania marek kompetentnych, o silnej autonomii. Zastosowanie strategii wielu marek pozwoli Spółce oferować grupy produktów o ściśle określonym obszarze zastosowania, mające różne pozycjonowanie i skierowane do różnych segmentów rynkowych, co ułatwi dotarcie do klienta docelowego. W wyniku tego do sprzedaży wprowadzone zostały nowe marki: VIDARON dla produktów do ochrony i dekoracji drewna, FOVEO TECH dla systemu ociepleń oraz BESTON dla silikonów i pianek.

W roku 2009 Spółka przeprowadziła także kilka zmian w ofercie produktowej. Rozbudowano paletę kolorów emulsji Śnieżka Barwy Natury, zmodyfikowano recepturę bazy emulsji do ścian Perfekt, w której pojawił się Teflon surface protector, wprowadzono do sprzedaży bazę emulsji do ścian Kuchnia-Łazienka oraz szpachlę z włóknami elastycznymi Acry-Putz Flex.

Poszerzono także portfolio marki MAGNAT. W sprzedaży pojawiły się: lateksowa farba gruntująca MAGNAT, kolekcja welurowych samoprzylepnych dekoracji ściennych, a także profesjonalne narzędzia malarskie. Ponadto znacznie wzbogacono ofertę kolorystyczną tej marki, zarówno przez wprowadzenie 7 nowych gotowych kolorów, jak i poprzez udostępnienie jej w systemie kolorowania MAGNAT.

Śnieżka sukcesywnie rozbudowuje też ofertę linii ściennych dekoracji MAGNAT Style. W roku 2009 powiększyła się ona o cztery nowe produkty.

W roku 2009 Śnieżka kontynuowała swoje działania w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. W ramach realizacji programu o nazwie  „Kolorowe boiska...czyli szkolna pierwsza liga” Spółka ufundowała trzecie już wielofunkcyjne profesjonalne boisko sportowe, które trafiło do Szkoły Podstawowej w Ogardach. W ramach drugiego projektu pod nazwą „Dziecięcy świat w kolorach”, opierającego się na pomyśle artystycznego malowania wnętrz, z wykorzystaniem motywów z różnych bajek, Śnieżka wymalowała kolejny oddział dziecięcy, tym razem we wrocławskim Specjalistycznym Szpitalu im. A.Falkieiwcza. Od 2005 roku Śnieżka prowadzi też własną fundację „Twoja szansa”, której szczególną inicjatywą jest Program Stypendialny dla uzdolnionej młodzieży z ubogich rodzin.

Realizując swoją strategię w roku 2009 Śnieżka nabyła i umorzyła 296 413 sztuk akcji własnych za łączną kwotę 7,4 mln zł. Umorzona ilość akcji odpowiada 2,14% kapitału zakładowego.

Zgodnie z zasadą polityki dywidendowej w 2009 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę wypłacie dywidendy za rok wcześniejszy. Była ona o ponad 22% wyższa niż w roku 2008 i  wyniosła 1,35 zł na akcję.

W 2009 roku Śnieżka zyskała uznanie jako firma realizująca konsekwentnie swoją strategię rozwoju, utrzymując pozycję lidera wśród najbardziej dynamicznych i najbardziej efektywnych przedsiębiorstw w Polsce. Na dowód tego Śnieżka została uhonorowana wieloma nagrodami, m. in.  tytułem Spółki Wysokiej Reputacji PremiumBrand 2009, „Perłą Polskiej Gospodarki”, znalazła się w czołówce rankingu „Najcenniejszych Polskich Marek”, a prezes Śnieżki Piotr Mikrut został uhonorowany tytułem Ernst & Young Przedsiębiorca Roku 2009.
Oceń ten artykuł:
Średnia ocena: 0,0 - Ilość głosów: 0
Drukuj
Kanał
inspiracyjny
Kanał
korporacyjny