Wysoki zysk Śnieżki w pierwszym kwartale

FFiL Śnieżka SA opublikowała skonsolidowany raport za pierwszy kwartał 2010 roku

W raportowanym okresie Grupa Kapitałowa osiągnęła zysk netto na poziomie 7,7 mln zł, co
w porównaniu z analogicznym kwartałem 2009 roku oznacza dynamikę 167,4%. Skonsolidowany zysk operacyjny wyniósł 10,8 mln zł. Przychody netto Grupy Kapitałowej ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły 105, 9 mln złotych.

Pierwszy kwartał 2010 roku przyniósł też wzrost przychodów Spółki dominującej, które osiągnęły poziom 86,1 mln zł (w analogicznym okresie roku ubiegłego 80,4 mln zł). Zysk netto spółki dominującej po pierwszym kwartale wyniósł 7,3 mln zł i jest większy o 1,7 mln zł od wyniku uzyskanego w pierwszym kwartale roku ubiegłego (5,6 mln zł). Oznacza to dynamikę na poziomie 130,4%.

Rynki zagraniczne takie jak: ukraiński, rumuński czy białoruski odnotowują stopniową stabilizację gospodarczą, co pozwala Śnieżce planować uruchomienie nowych linii produkcyjnych w Rumunii i Białorusi, a na Ukrainie utrzymać dominującą pozycję rynkową.

Dobra kondycja Śnieżki związana jest ze strategią polegającą na inwestowaniu w nowoczesne technologie oraz produkty. Spółka systematycznie rozwija i udoskonala ofertę, wprowadza nowe marki, takie jak: VIDARON, FOVEO TECH, czy BESTON, jednocześnie zwiększając sprzedaż w sieciach marketów w Polsce.

Niedawno Zarząd Spółki zarekomendował wypłatę dywidendy za 2009 rok w wysokości 1,40 zł na akcję. Proponowanym dniem dywidendy jest 5 lipca br. Wypłata dywidendy odbędzie się 19 lipca br. Ostateczną decyzję dotyczącą wysokości dywidendy podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Oceń ten artykuł:
Średnia ocena: 0,0 - Ilość głosów: 0
Drukuj
Kanał
inspiracyjny
Kanał
korporacyjny