WYSOKIE WYNIKI PÓŁROCZNE GRUPY ŚNIEŻKA

Wyniki Grupy za I półrocze 2007

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA opublikowała skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2007 roku. Zysk netto Grupy po sześciu miesiącach br. wyniósł 16,9 mln zł, co oznacza wzrost o 29,7% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, kiedy ukształtował się on na poziomie 13 mln zł. 

 

Przychody netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej po sześciu miesiącach osiągnęły poziom 240,2 mln zł, czyli wzrosły o 20,5% (w analogicznym okresie roku ubiegłego wyniosły 199,3 mln zł). Grupa Śnieżka odnotowała także znaczny wzrost zysku na działalności operacyjnej – wyniósł on 26,7 mln zł, co oznacza dynamikę 135,7% (zysk operacyjny po dwóch kwartałach roku 2006 wynosił 19,7 mln zł). Marża zysku operacyjnego Grupy wyniosła 11,1%.


Bardzo dobre wyniki Śnieżki to efekt działań Spółki zarówno na rynku polskim, jak i na innych rynkach, na których Śnieżka jest obecna. Szczególne znaczenie mają tu Białoruś i Ukraina oraz Rumunia, w której ostatnio Śnieżka prowadzi bardzo intensywne działania. Rynki te rozwijają się bardzo szybko, gdyż wciąż mają wiele do nadrobienia w porównaniu do rozwiniętych gospodarek państw europejskich. I tak np. sprzedaż Grupy na Białorusi po sześciu miesiącach br. osiągnęła poziom 17,3 mln zł, co oznacza wzrost aż o 32,6% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego; w odniesieniu do rynku ukraińskiego było to odpowiednio 44,4 mln zł i 12,6%.
Dynamicznie rośnie sprzedaż Śnieżki w Rumunii, w pierwszych sześciu miesiącach wyniosła ona prawie 3 mln zł. W związku z tym Śnieżka rozważa w Rumunii budowę własnej fabryki.

 
Poza bardzo dobrymi wynikami finansowymi do osiągnięć Grupy w pierwszym półroczu 2007 roku należą również liczne otrzymane nagrody i wyróżnienia. Wśród nich znalazły się:

- Dobroczyńca Roku w VI edycji Nagrody Gospodarczej Podkarpackiego Klubu Biznesu,
- Marka Wysokiej Reputacji 2007 w kategorii „Dom i Biuro”,
- otrzymane trzeci rok z rzędu Złote Godło „LAUR KONSUMENTA 2007”, a tym samym tytuł Grand Prix,
- Producent roku branży farb i lakierów w organizowanym na Ukrainie Międzynarodowym Festiwalu-Konkursie „Wybór Roku”, 
- Najlepszy Pracodawca Roku wśród przedsiębiorców Lwowszczyzny w Ogólnoukraińskim Konkursie,
- Super Produkt 2006 w kategorii: akcesoria dla dzieci i rodziców za farby i produkty dekoracyjne z serii Disney miesięcznika "Mam dziecko" ,
- Piotr Mikrut, Prezes Zarządu FFiL Śnieżka S.A., w kategorii gospodarka
– w tegorocznej edycji Nagród Honorowych Dziennikarzy Dębickich OBSERWATORY 2006.

 

Oceń ten artykuł:
Średnia ocena: 0,0 - Ilość głosów: 0
Drukuj
Kanał
inspiracyjny
Kanał
korporacyjny