* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

ZMIANY W SPÓŁKACH ZALEŻNYCH ŚNIEŻKI

6 październik 2006
Fabryka Farb i Lakierów Proszkowych Sp. z o.o w Bytowie, spółka zależna od FFiL ŚNIEŻKA SA, zmieniła nazwę i dnia 28 sierpnia 2006 roku została zarejestrowana przez Sąd jako Fabryka Farb i Lakierów Proszkowych Proximal Sp. z o.o. – Grupa Śnieżka. Zmianie uległy także wysokość i struktura kapitału zakładowego, który obecnie wynosi 1 000 000 PLN i dzieli się na 2 000 udziałów o wartości 500 PLN każdy. Obecnie FFiL ŚNIEŻKA SA posiada 1980 udziałów stanowiących 99% wszystkich udziałów.

Dla przypomnienia: Fabryka Farb i Lakierów Proszkowych Spółka z o.o. specjalizuje się w produkcji farb proszkowych. Powstała w lutym 2005 roku na bazie Polskiej Chemii Budowlanej „Śnieżka” Sp. z o.o., która zajmowała się obsługą handlu towarami sprzedawanymi pod marką ŚNIEŻKA oraz markami innych producentów, realizowanego przez FFiL Śnieżka SA.

 

Z dniem 25 września 2006 roku zmianie uległa także struktura kapitału zakładowego spółki zależnej Hadrokor Sp. z o.o. we Włocławku, zajmującej się produkcją wyrobów antykorozyjnych. Kapitał zakładowy spółki Hadrokor nadal wynosi 828 000 PLN i dzieli się na 828 udziałów o wartości 1 000 PLN każdy. Po rejestracji zmiany struktury Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA posiada 423 udziały o wartości nominalnej 423 000 PLN i udziale w ogólnej liczbie głosów 51,09 % (do tej pory było to 50%).