* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Akredytacja dla Laboratorium Kontroli Jakości FFiL Śnieżka SA

5 lipiec 2010
Laboratorium Kontroli Jakości FFiL Śnieżka SA uzyskało Certyfikat Akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji.

Laboratorium Kontroli Jakości FFiL Śnieżka SA uzyskało Certyfikat Akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji. Zakres Akredytacji podany jest na stronie PCA: http://www.pca.gov.pl/zakresy/AB/AB%20855.pdf

 

Akredytacja to formalne uznanie - przez upoważnioną jednostkę akredytującą - kompetencji jednostki akredytowanej do wykonywania określonych zadań, przy czym upoważnienie dla jednostki akredytującej przyznawane jest przez rząd.

 

Zasady akredytacji ujęte są w międzynarodowych normach i wytycznych, które określają wymagania jednostek akredytujących oraz jednostek podlegających akredytacji. Uzyskanie Akredytacji przez Laboratorium Kontroli Jakości FFiL Śnieżka SA oznacza, że zostało ono pozytywnie oceniona według tych norm i wytycznych.
 
Uzyskany Certyfikat Akredytacji jest potwierdzeniem wysokich kwalifikacji pracowników Laboratorium Kontroli Jakości FFiL Śnieżka SA. Świadczy również o najwyższym standardzie świadczonych usług i prac prowadzonych w Laboratorium.