* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Deklaracja dywidendy Śnieżki

26 marzec 2013
Zarząd FFiL Śnieżka SA zadeklarował wypłatę dywidendy z zysku za 2012 rok w wysokości 2 zł na jedną akcję. W przypadku akceptacji ze strony Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy będzie to najwyższa dywidenda w historii Spółki.

Zarząd FFiL Śnieżka SA zadeklarował wypłatę dywidendy z zysku za 2012 rok w wysokości 2 zł na jedną akcję. W przypadku akceptacji ze strony Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy będzie to najwyższa dywidenda w historii Spółki.
W roku ubiegłym dywidenda wyniosła 1,35 zł na jedną akcję. Aktualnie zadeklarowana wysokość ma związek z bardzo dobrymi wynikami Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2012 rok, kiedy to według wstępnych danych, sprzedaż wyniosła 576,3 mln zł, a zysk netto 46,8 mln zł.