* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Fundacja Śnieżki Przyjacielem Dziecka

16 listopad 2011
Fundacja Śnieżki TWOJA SZANSA znalazła się w zaszczytnym gronie uhonorowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

Fundacja Śnieżki TWOJA SZANSA znalazła się w zaszczytnym gronie  uhonorowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Odznaka „Przyjaciel Dziecka” to prestiżowe wyróżnienie przyznane fundacji za społeczną działalność. Tym samym doceniono jej zasługi w zakresie pomocy udzielanej dzieciom i ich rodzinom oraz okazywanej im wrażliwości.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci działa od 92 lat. Podopieczni TPD to dzieci osierocone i porzucone, przewlekle chore i niepełnosprawne; dzieci i rodziny znajdujące się w trudnych warunkach życiowych, dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz rodziny z problemem uzależnień.