* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Oficjalne stanowisko Zarządu FFiL Śnieżka S.A. w sprawie decyzji Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

21 grudzień 2012
20 grudnia 2012 roku Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie wydał wyrok, w którym nie uwzględnił odwołania Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. od decyzji UOKiK, wydanej...

20 grudnia 2012 roku Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie wydał wyrok, w którym nie uwzględnił odwołania Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. od decyzji UOKiK, wydanej w związku z podejrzeniem zawarcia przez Spółkę oraz jej dystrybutorów niedozwolonego porozumienia cenowego. W związku z tym pragniemy przedstawić oficjalne stanowisko FFiL Śnieżka S.A. w tej sprawie.
Zarząd FFiL Śnieżka S.A. od początku stanowczo nie zgadzał się z opinią UOKiK. Zdaniem Zarządu decyzja Urzędu wynikała z jednostronnej interpretacji zapisów umowy i została wydana z naruszeniem przepisów prawa. Z tego powodu Spółka odwołała się od decyzji do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dowodząc, że nie doszło do złamania prawa. Stanowisko FFiL Śnieżka S.A. poparli dystrybutorzy.
Decyzja  Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest nieprawomocna i Zarząd FFiL Śnieżka S.A. zapowiada złożenie apelacji do Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Wierzy, że sprawa zostanie ostatecznie wyjaśniona, zaś korzystny wyrok pozwoli oczyścić reputację Spółki.