* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Śnieżka - „Dużą Perłą Polskiej Gospodarki”

28 czerwiec 2010
FFiL Śnieżka SA zajęła bardzo wysokie 19 miejsce w VII edycji rankingu Pereł Polskiej Gospodarki i tym samym zdobyła wyróżnienie w kategorii „Perły Duże”. Ranking powstaje dzięki anglojęzycznemu miesięcznikowi gospodarczemu „Polish Market".

FFiL Śnieżka SA zajęła bardzo wysokie 19 miejsce w VII edycji rankingu Pereł Polskiej Gospodarki i tym samym zdobyła wyróżnienie w kategorii „Perły Duże”. Ranking powstaje dzięki anglojęzycznemu miesięcznikowi gospodarczemu „Polish Market".
 
Organizatorzy rankingu po raz kolejny docenili Śnieżkę „za konsekwentną realizację polityki i strategii przedsiębiorstwa oraz pozycję lidera wśród najbardziej dynamicznych i najbardziej efektywnych przedsiębiorstw w Polsce”.
Firmy uznane za Perły Polskiej Gospodarki należą do najbardziej rentownych i wydajnych przedsiębiorstw, a ich kondycja finansowa jest poddawana ocenie ekspertów Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.
W tegorocznej edycji Rankingu FFiL Śnieżka SA została laureatem w kategorii Perły Duże, obejmującej przedsiębiorstwa, których przychody przekraczają 100 mln zł rocznie. Tym samym Śnieżka potwierdziła swoją mocną i stabilną pozycję na rynku.
Ranking „Perły Polskiej Gospodarki” opiera się na metodologii i wskaźnikach oceniających całe spektrum działalności przedsiębiorstwa, a pozycja na liście rankingowej nie zależy tylko od wielkości firmy mierzonej wartością przychodów ogółem, ale także od jej efektywności, dynamiki i płynności finansowej.
W rankingu ocenianych jest około 2000 przedsiębiorstw. Patronat Honorowy nad rankingiem sprawują Wicepremier i Minister Gospodarki Waldemar Pawlak i Prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Michał Kleiber.