* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Śnieżka podsumowuje pierwszy kwartał

14 maj 2013
FFiL Śnieżka SA opublikowała wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2013 roku. W tym okresie Grupa Kapitałowa Śnieżki odnotowała przychody na poziomie 109,3 mln zł, co oznacza wzrost o 1,8% w porównaniu do analogicznego okresu 2012 roku.

FFiL Śnieżka SA opublikowała wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2013 roku. W tym okresie Grupa Kapitałowa Śnieżki odnotowała przychody na poziomie 109,3 mln zł, co oznacza wzrost o 1,8% w porównaniu do analogicznego okresu 2012 roku.
W analizowanym okresie zysk operacyjny Grupy Kapitałowej, w której skład wchodzi: FFiL Śnieżka SA, Hadrokor, Śnieżka Ukraina i Śnieżka Bel-Pol, osiągnął wartość 10,3 mln zł, a zysk netto wyniósł 6,5 mln zł. Marża zysku operacyjnego sięgnęła 9,4%. Oznacza to wzrost w porównaniu z wynikami uzyskanymi w pierwszym kwartale 2012 roku, kiedy to zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 8,1 mln zł, a zysk netto był równy 7,2 mln zł.
W 2012 roku wzrosły nakłady na inwestycje w sieć detaliczną w Polsce. Strategia ta jest kontynuowana także w bieżącym roku. Śnieżka w dalszym ciągu realizuje także strategię multibrandingową, polegającą na budowaniu silnych marek, będących ekspertami w swoich kategoriach. Wsparciem działań są kampanie reklamowe (Śnieżka Satynowa, ACRYL-PUTZ®, VIDARON) zakrojone na szeroką skalę.
Śnieżka wchodzi w skład indeksu spółek dywidendowych WIGdiv. – W tym roku zaproponowaliśmy wypłatę dywidendy z zysku za rok 2012 w wysokości 2,00 zł na 1 akcję. To wartość najwyższa w historii Spółki – mówi Piotr Mikrut, Prezes Zarządu FFiL Śnieżka SA. W wyniku wezwania, w maju 2012 roku spółka zakupiła 932 898 akcji po cenie 31 zł za jedną akcję. Akcje zostaną umorzone na najbliższym ZWZA w czerwcu 2013 roku.