* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Śnieżka skupi akcje własne

2 kwiecień 2012
W dniu 2 kwietnia 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjeło uchwalę o nabyciu akcji własnych w celu umorzenia.

W dniu 2 kwietnia 2012 roku  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o nabyciu akcji własnych  w celu umorzenia. Zarząd Spółki zamierza nabyć do 31 grudnia 2012 roku do 1 570 620 sztuk akcji. Maksymalna kwota przeznaczona na skup to 53 500 000,- zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony pięćset tysięcy złotych). Środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków obrotowych Spółki.