* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Śnieżka wyróżniona w Konkursie Podkarpacki Pracodawca Równych Szans

5 lipiec 2010
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka otrzymała wyróżnienie w Konkursie Podkarpacki Pracodawca Równych Szans w kategorii Firma Duża.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka otrzymała wyróżnienie  w  Konkursie Podkarpacki Pracodawca Równych Szans w kategorii Firma Duża. Celem przeprowadzonego konkursu było wyłonienie pracodawców w najwyższym stopniu stosujących zasadę równości płci w zatrudnieniu, awansowaniu i wynagradzaniu pracowników.
Konkurs został zorganizowany przez Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego z Sielca.

Śnieżka strategie równych szans stosuje już od pierwszego etapu rekrutacji poprzez równy dostęp do szkoleń  aż do etapu obsadzania stanowisk kierowniczych. Wszędzie tam, gdzie nie ma dużego obciążenia fizycznego kobiety odgrywają  znaczącą rolę. Dział księgowość, dział obsługi klienta,  dział zarządzania zasobami ludzkimi,  laboratoria, a więc stanowiska wymagające dużej cierpliwości, dokładności wręcz perfekcji   to niekwestionowane ”ostoje”  stanowisk pracy dla kobiet-mówi Wiesław Chadała- Dyrektor ds. Personalnych.