* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Dodatkowe pliki

Załączniki

Zwiezla_ocena_sytuacji_SP_za_2017_rok PDF 165KB
Roczne_sprawozdanie_z_dzialalnosci_Rady_Nadzorczej__za_2017_rok PDF 183KB
Roczne_Sprawozdanie_Komitetu_Aydytu_za_2017_rok PDF 183KB
Ocena_sprawozdania_finansowego_i_sprawozdania_Zarzdu_z_dzialanosci_SP_za_2017_rok PDF 112KB
REGULAMIN_ZARZDU_NIEKA_SA_2018 PDF 192KB
REGULAMIN_RADY_NADZORCZEJ_NIEKA_SA_2018_ PDF 297KB
Zwiezla_ocena_sytuacji_SP_za_2016_rok PDF 144KB
Roczne_sprawozdanie_z_dzialalnosci_Rady_Nadzorczej__za_2016_rok PDF 168KB
Roczne_Sprawozdanie_Komitetu_Aydytu_za_2016_rok PDF 60KB
Ocena_sprawozdania_finansowego_i_sprawozdania_Zarzdu_z_dzialanosci_SP_za_2016_rok PDF 102KB
Statut_Sniezka_SA_15_03_2017 PDF 4MB
Zwiezala_ocena_sytuacji_SP_za_2015_rok PDF 361KB
Roczne_sprawozdanie_z_dzialalnosci_Rady_Nadzorczej__za_2015_rok PDF 198KB
Roczne_Sprawozdanie_Komitetu_Audytu_za_2015_rok PDF 274KB
Ocena__sprawozdania_finansowego_i_sprawozdania_Zarzdu_z_zdzialalnoci_SP_za_2015_rok_ PDF 361KB
Roczne_sprawozdanie_z_dziaalnoci_Rady_Nadzorczej_za_2014_rok PDF 114KB
Ocena_sprawozdania_finanswego_i_sprawozdania_z_dziaalnoci_Spki_za_2014_rok PDF 170KB
Sprawozdanie_Komitetu_Audytu_za_2014_rok PDF 153KB
Zwiza_ocena_sytuacji_Spki_za_2014_rok PDF 143KB
Zwiza_ocena_sytuacji_Spki_za_2013_rok PDF 192KB
Sprawozdanie_Komitetu_Audytu_za_2013_rok PDF 156KB
Roczne_sprawozdanie_z_dziaalnoci_Rady_Nadzorczej_za_2013_rok PDF 114KB
Ocena_sprawozdania_finanswego_i_sprawozdania_z_dziaalnoci_Spki_za_2013_rok PDF 170KB
Regulamin pracy Zarządu PDF 558KB
Regulamin Rady Nadzorczej PDF 49KB
Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 21 czerwca 2010 r PDF 63KB