* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Raport bieżący nr 10/2010

27 czerwiec 2010
Wybór audytora

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje, że w dniu 14 maja 2010 roku Rada Nadzorcza emitenta dokonała wyboru podmiotu ReVision Rzeszów – Józef Król Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie do przeprowadzenia badania oraz przeglądu sprawozdań finansowych Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. za rok 2010. Badanie i przegląd obejmie sprawozdania półroczne i roczne zarówno jednostkowe jak i skonsolidowane emitenta i jego Grupy Kapitałowej. Firma ReVision Rzeszów - Józef Król Sp. z o.o. wcześniej jako MOORE STEPHENS – Józef Król Sp. z o.o. badała już sprawozdania emitenta za 2008 i 2009 rok.