* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Raport bieżący Nr 22/2012

16 maj 2012
Deklaracja wypłaty dywidendy

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o podjęciu w dniu 14 maja 2012 roku decyzji o wysokości deklarowanej dywidendy.Zarząd zaproponował aby dywidenda na jedną akcję z zysku za 2011 rok wyniosła 1,35 zł (słownie: jeden złoty i trzydzieści pięć groszy). Dniem dywidendy będzie dzień 4 lipca 2012 roku, wypłata nastąpi w dniu 18 lipca 2012 roku Ostateczną decyzję o wysokości dywidendy podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.