* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Raport bieżący nr 25/2008

2 lipiec 2010
Wybór audytora

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje, że w dniu 19 czerwca 2008 roku Rada Nadzorcza emitenta dokonała wyboru podmiotu MOORE STEPHENS – Józef Król Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. za rok 2008. Badanie obejmie sprawozdania półroczne i roczne zarówno jednostkowe jak i skonsolidowane emitenta i jego Grupy Kapitałowej. Wybrany audytor jest wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 691.