* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Raport bieżący Nr 29/2012

30 lipiec 2012
Uzupełnienie raportu rocznego 2011

Zarząd FFiL Śnieżka SA przekazuje w załączonym pliku jednostkowe sprawozdanie finansowe zawierające informację dodatkową, która z przyczy technicznych nie została przekazana w całości w dniu 24.04.2012 roku.