* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Raport bieżący Nr 4/2008

2 lipiec 2010
Informacja o transakcji Członka Zarządu na akcjach emitenta w 2007 roku

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 31 stycznia 2008 roku zawiadomienia na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o transakcji dokonanej przez Członka Zarządu w 2007 roku. Osoba ta dokonała sprzedaży 100 sztuk akcji emitenta po cenie 42,75 zł na sesji GPW w dniu 6 lutego 2007 roku.

Informacja została sporządzona w dniu 31 stycznia 2008 roku w Brzeźnicy.

Wartość transakcji nie przekroczyła równowartości 5 000 Euro.