* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Raport bieżący Nr 7/2012

6 marzec 2012
Zamiar nabycia akcji własnych w celu umorzenia

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z siedzibą w Lubzinie informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym decyzji o nabyciu akcji własnych w celu umorzenia. Zarząd zamierza nabyć do 10% ogólnej liczby głosów w Spółce tj. do 1 555 067 sztuk akcji. O szczegółowych warunkach odkupu akcji zdecyduje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.