* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Raport bieżący Nr 8/2009

2 lipiec 2010
Aneks do umowy zawartej pomiędzy akcjonariuszami

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym informacji o zawartym aneksie do Umowy akcjonariuszy z dnia 29 marca 2004 roku o wzajemnym zobowiązaniu do niezbywania akcji emitenta i umowy blokady tych akcji oraz o otrzymaniu informacji o zawartym aneksie do Porozumienia Akcjonariuszy z dnia 23 października 2003 roku o wspólnym głosowaniu. Przedmiotem aneksów opatrzonych datą 12 stycznia 2009 roku jest zezwolenie akcjonariuszy na wygaśnięcie postanowień w/w Umowy i Porozumienia w stosunku do akcjonariusza PPHU 2M Sp. z o.o.