* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Raport bieżący Nr 83/2009

1 lipiec 2010
Konwersja akcji imiennych

 

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o podjęciu w dniu 10 sierpnia 2009 roku uchwały o zamianie akcji imiennych serii C emitenta na akcje na okaziciela. Zamienionych zostało łącznie 334 584 akcji imiennych serii C.

Jednocześnie emitent złoży wniosek do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Giełdy Papierów Wartościowych o włączenie zamienionych akcji do notowań.