* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Raporty okresowe

Wybierz typ raportów:KwartalnePółroczneRoczne

Raport 3 kwartał 2018

Załączniki:

Raport 1 kwartał 2018

Załączniki:

Raport 4 kwartał 2017

Załączniki:

Raport 3 kwartał 2017

Załączniki:

Raport 1 kwartał 2017

Załączniki:

Raport 4 kwartał 2016

Załączniki:

Raport 3 kwartał 2016

Załączniki:

Raport 1 kwartał 2016

Załączniki:

Raport 4 kwartał 2015

Załączniki:

Raport 3 kwartał 2015

Załączniki:

Raport 1 kwartał 2015 korekta

Załączniki:

Raport 1 kwartał 2015

Załączniki:

Raport 4 kwartał 2014

Załączniki:

Raport 3 kwartał 2014

Załączniki:

Raport 1 kwartał 2014

Załączniki:

Raport 4 kwartał 2013

Załączniki:

Raport 3 kwartał 2013

Załączniki:

Raport I kwartał 2013

Załączniki:

Raport 4 kwartał 2012

Załączniki:

Raport 3 kwartał 2012

Załączniki:

Raport 1 kwartał 2012

Załączniki:

Raport 4 kwartał 2011

Załączniki:

Raport 3 kwartał 2011

Załączniki:

Raport 1 kwartał 2011

Załączniki:

Raport 4 kwartał 2010

Załączniki:

Raport 3 kwartał 2010

Załączniki:

Raport 1 kwartał 2010

Załączniki:

Raport 4 kwartał 2009

Załączniki:

Raport 3 kwartał 2009

Załączniki:

Raport 1 kwartał 2009

Załączniki:

Raport 4 kwartał 2008

Załączniki:

Raport 3 kwartał 2008

Załączniki:

Raport 2 kwartał 2008

Załączniki:

Raport 1 kwartał 2008

Załączniki:

Raport 4 kwartał 2007

Załączniki:

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny 2018

Załączniki:

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny 2017

Załączniki:

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny 2016

Załączniki:

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny 2015

Załączniki:

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny 2014

Załączniki:

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny 2013

Załączniki:

Raport półroczny 2012

Załączniki:

Raport półroczny 2011

Załączniki:

Raport półroczny skonsolidowany 2010

Załączniki:

Raport półroczny skonsolidowany 2009

Załączniki:

Raport półroczny skonsolidowany 2008

Załączniki:

Raport półroczny 2008

Załączniki:

Raport roczny skonsolidowany 2017

Załączniki:

Raport roczny 2017

Załączniki:

Raport roczny skonsolidowany 2016

Załączniki:

Raport roczny 2016

Załączniki:

Skonsolidowany raport roczny 2015

Załączniki:

Raport roczny 2015

Załączniki:

Skonsolidowany raport roczny 2014

Załączniki:

Raport roczny 2014

Załączniki:

Raport roczny skonsolidowany 2013

Załączniki:

Raport roczny 2013

Załączniki:

Raport roczny 2012

Załączniki:

Raport roczny skonsolidowany 2012

Załączniki:

Raport roczny 2011

Załączniki:

Raport roczny skonsolidowany 2011

Załączniki:

Raport roczny 2010

Załączniki:

Raport roczny skonsolidowany 2010

Załączniki:

Raport roczny 2009

Załączniki:

Skonsolidowany raport roczny 2009

Załączniki:

Raport roczny 2008

Załączniki:

Raport roczny skonsolidowany 2008

Załączniki:

Raport roczny Grupy Śnieżka

Załączniki:

Raport roczny 2007

Załączniki: