* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Rynek i Klienci

Pogłębianie poziomu satysfakcji klientów poprzez oferowanie produktów najwyższej jakości, to jedna z kluczowych zasad, przyświecających działaniom Spółki, która wprowadza na rynek tylko produkty spełniające najwyższe normy jakości. Projektując swoje produkty Spółka przeprowadza ocenę, mającą zapewnić szeroko pojęte bezpieczeństwo użytkownika i / lub środowiska naturalnego. Odpowiedzialność firmy Śnieżka obejmuje pełen cykl życia produktu: od zaopatrzenia produkcji aż po wsparcie użytkownika końcowego.

FFiL Śnieżka SA przestrzega zasad uczciwej konkurencji i działa zgodnie z przepisami określającymi zasady konkurencji na danym rynku. Spółka nigdy nie angażowała się ani nie angażuje  w nielegalne ustalenia między konkurentami, takie jak zmowy cenowe, podział terytoriów lub rozdzielanie klientów, ani inne zakazane praktyki w rodzaju niezgodnej z prawem wymiany informacji. Chętnie natomiast dzieli się posiadaną przez siebie wiedzą, np. poprzez szkolenia produktowe, wsparcie nowatorskich metod ekspozycji produktów, czy pomoc w zarządzaniu kategorią. Prowadzi także etyczną działalność reklamową.