* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Społeczeństwo

Wyrazem dbałości o sprawy społeczności – zarówno na poziomie lokalnym, jak i ogólnopolskim – są od lat realizowane przez Spółkę programy społeczne oraz działalność Fundacji Śnieżki Twoja Szansa.

Istotnymi elementami wsparcia, poza pomocą osobom przewlekle chorym i znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, jest edukacja i sport. W te dziedziny doskonale wpisuje się działalność Fundacji Śnieżki „Twoja Szansa”, jak również projekty „Kolorowe boiska… czyli szkolna pierwsza liga” oraz „Dziecięcy świat w kolorach”.

 

Dziecięcy świat w kolorachkolorowe boiskaTwoja Szansa